top of page

Processen

algemeen

Dagelijks zijn mensen bezig met besluitvorming. Of dit nu gaat om wat ze zullen eten, of over de keuze voor een school voor de kinderen. In gevallen waar meerdere mensen, lagen, organisaties, huizen, groepen of stakeholders betrokken zijn bij een kwestie of de effecten van een besluit gaan ondervinden, wordt het proces van de besluitvorming lastiger.  In Nieuwe Route besluitvormingsprocessen wordt niet besloten vóór de betrokkenen, maar samen met de mensen/organisaties waar het om gaat.

Samen besluiten op basis van gelijkwaardigheid, transparantie, heldere kaders, veiligheid, kennis en een goed geleid proces zorgt voor gedeeld eigenaarschap tussen alle betrokken partijen; overheid en inwoners, bestuurders en medewerkers, organisaties en cliënten. 

 

  Zelfs wanneer het gaat om processen waar groepen mensen op gespannen voet staan met elkaar zorgt het Nieuwe Route besluitvormingsproces  ervoor dat de mensen waar het om gaat weer eigenaarschap krijgen over de dingen die er voor hen toe doen. In dit geval maken we gebruik van Communityprocessing waarin iedereen zeer zorgvuldig wordt begeleid en waarin strategie, media en ook herstel een groot onderdeel is van het proces. 

Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is.

waarom?

Iedereen die wakker ligt van een bepaalde kwestie of vraagstuk, heeft ideeën over de oorzaak en de oplossingen. Mensen zijn in staat om mee te besluiten en achter heldere, concrete afspraken te staan wanneer ze alle kennis krijgen, inspraak hebben en het proces goed wordt geleid. 

Hoe

Een onafhankelijke procesbegeleider leidt een besluitvormingsproces waarin de besluitvorming verloopt op de Nieuwe Route. De gebruikelijke beslissers bepalen in dit proces de kaders, en de betrokken deelnemers besluiten uiteindelijk op basis van alle informatie over het plan. Er komt niets in het plan waar niet iedereen het mee eens is. Hierdoor ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

Anders dan gebruikelijk

In de Nieuwe Route zijn 3 basiselementen anders dan in gebruikelijke processen.

1. Alle betrokkenen mogen meedenken. 

2. Iedereen wordt goed voorbereid op de besluitvorming.

3. De gemeente/ organisatie/ bestuurder geeft vooraf kaders, maar is niet achteraf besluitend. 

(zie video voor uitleg)

bottom of page