top of page
De Warren 01.jpeg

Samen besluiten over
De Warren

Ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Geastmabuoreen en de Centrale As ligt ten westen van Burgum (gemeente Tytsjerksteradiel) het gebied De Warren. Om een plan voor dit gebied te ontwikkelen is een co-creatieproces gestart. Het resultaat hiervan is gepresenteerd in het rapport: Burgum-West (De Warren), beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie. De volgende stap in dit proces is gezamenlijke besluitvorming volgens De Nieuwe Route. Iedereen die zich bij De Warren betrokken voelt is van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. 

Doe mee! 

Voel je je betrokken bij De Warren? Lig je wakker van de kwestie die al jaren speelt? Geef je dan op en doe mee om gezamenlijk een gedragen plan te maken. Stuur een e-mail naar dewarren@samenbesluiten.nl

Wat is De Nieuwe Route?

Samen besluiten over een kwestie die speelt in een wijk, dorp of stad en komen tot een plan waar iedereen achter staat. Een gedragen plan. Dát is de kern van de aanpak van De Nieuwe Route. 

 

Hoe gaan we dat doen voor De Warren?

In drie stappen. 

  1. Iedereen die wakker ligt van de kwestie of zich betrokken voelt bij De Warren wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn. 

  2. Iedereen die mee doet wordt goed voorbereid op de dag waarop gezamenlijk een plan gemaakt wordt, door een neutrale en onpartijdige procesbegeleider. Van de bakker tot de burgemeester, iedereen wordt op dezelfde manier voorbereidt.

  3. Er wordt een écht gezamenlijk besluit genomen door iedereen die betrokken is. Het bestuur of de gemeenteraad kan hier achteraf geen veranderingen in aanbrengen. De gemeenteraad stelt vooraf de kaders waar het plan of besluit aan moet voldoen en bepaald niet meer achteraf wat er gaat gebeuren.

 

Want samen met alle betrokkenen besluiten is komen tot een plan waar iedereen achterstaat. Zo ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

 

Wanneer gaat wat gebeuren?

In mei stelt de gemeenteraad de kaders vast waaraan het gedragen plan voor de Warren moet voldoen. Daarna volgt een startbijeenkomst waar wordt uitgelegd hoe De Nieuwe Route eruit ziet en hoe je kunt deelnemen. Daarna volgen gesprekken met iedereen die zich betrokken voelt en wil meedoen, ter voorbereiding op de besluitvormingsdag. Deze dag zal in het najaar plaatsvinden.

 

Meer weten?

Op deze webpagina houden we iedereen op de hoogte van het proces. De data van de startbijeenkomst, de voorbereidende open bijeenkomsten en de besluitvormingsdag worden hier bekend gemaakt. 

Wie zijn wij?

Berend Henk Huizing

Onafhankelijk procesbegeleider voor De Warren. 

 

‘’Iedereen die zich betrokken voelt bij De Warren heeft een stem.

Ik zorg ervoor dat die tijdens het proces gehoord kan worden. Daarom zal ik doorvragen tot alle onderwerpen en gevoeligheden aan bod gekomen zijn. Want alleen als alles op tafel ligt kan er een gedragen plan komen voor De Warren.’’

  • Linkedin
BerendHenkHuizing-staand-middel.jpg

Gerbrich Dijkstra

Onafhankelijk procesbegeleider voor De Warren. 

 

‘’Ik sta voor duidelijke communicatie, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ervan hoort en enthousiast wordt om mee te doen. Wie meedoet krijgt van mij een goede voorbereiding op het proces, at it kin yn it Frysk. Ik heb er vertrouwen in dat er een gedragen plan komt voor De Warren.’’ 

  • Linkedin
portretfoto Gerbrich Dijkstra.JPG
Anker 1
bottom of page