top of page

Huize Lydia

Informatieve gesprekken

In mei, juni en juli vinden de informatieve gesprekken plaats. Hierin worden alle deelnemers gelijkwaardig voorbereid op de  besluitvormingsbijeenkomst en krijgt iedereen uitleg over wat we gaan doen. Aan iedereen wordt gevraagd wie er nog meer deel zouden moeten nemen, welke informatie iedereen nodig heeft en wat er nodig is voor hen om goed mee te kunnen besluiten. Ook wordt de deelnemers gevraagd om een e-mailadres waar de uitnodiging voor de besluitvormingsdag en het plan na de bijeenkomst naartoe gestuurd kan worden. Iedereen die deel wil nemen aan de besluitvormingsbijeenkomst op 25 september 2020 wordt vooraf gesproken. 

 

Schermafbeelding 2020-05-24 om 20.09.48.

25/9

Besluitvormingsdag

Voor sommige deelnemers kan dit proces voelen als een herhaling van zetten omdat ze zelf al in een kleinere groep voorstellen hebben gedaan naar de gemeente.  Alle voorstellen die er al liggen kunnen meegenomen worden naar de planbijeenkomst zodat anderen aanvullingen kunnen doen of aan kunnen geven dat ze hier achter kunnen staan. Wanneer blijkt dat deze voorstellen door de hele groep gedragen worden op de planbijeenkomst en de voorstellen passen binnen de gestelde kaders, vormen deze een onderdeel van het uiteindelijke plan. Het plan moet door alle betrokkenen worden gedragen. (zie kaders)

Situatieschets

Een besluitvormingsproces op de Nieuwe Route start met een heldere situatieschets. Zo is het voor alle deelnemers duidelijk waarom dit proces is gestart en wat de huidige situatie is. Hieronder vindt u de situatieschets gegeven door de gemeente Amsterdam. Dit is de situatie waarin we dit proces starten. 

Situatieschets en kader 1.png

Kaders

 

Wanneer het plan, dat met alle betrokkenen samen wordt gemaakt, voldoet aan de kaders, gesteld door de gemeente Amsterdam, dan zal het door de gemeente worden geaccepteerd.  Hieronder vindt u de kaders aan het plan. Hier kunt u de afbeelding als pdf bekijken en downloaden. De kaders staan vast. In het eerste deel van de planbijeenkomst wordt hierover uitleg gegeven, maar er vindt geen discussie meer over plaats. Een overzicht van de situatieschets en de kaders als tekst kunt u hier downloaden.  

 

De procesbegeleiders voor het besluitvormingsproces Huize Lydia
download.jpg
IMG_2564_edited.jpg
Femke van het Nederend              Anke Siegers
06-21 21 08 68                                      06- 288 40 251
Situatieschets en kader 1.png
Situatieschets en kader 2.png
Schermafbeelding 2020-05-28 om 13.22.09.
bottom of page