top of page

Over ons

algemeen

Een groep procesbegeleiders, opgeleid in Nieuwe Route besluitvormingsprocessen zorgt ervoor dat de mensen waar het om gaat weer eigenaarschap krijgen over de dingen die er voor hen toe doen. Dit doen zij door besluitvormingsprocessen te organiseren op de Nieuwe Route.

 

"Samen besluiten op basis van gelijkwaardigheid, transparantie, heldere kaders, veiligheid, kennis en een goed geleid proces zorgt voor gedeeld eigenaarschap tussen alle betrokken partijen; overheid en inwoners, bestuurders en medewerkers, organisaties en cliënten." - Anke Siegers, ontwikkelaar Nieuwe Route

Zonder titel (Poster (staand)).png

Alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is.

waarom?

Iedereen die wakker ligt van een bepaalde kwestie of vraagstuk, heeft ideeën over de oorzaak en de oplossingen. Mensen zijn in staat om mee te besluiten en achter heldere, concrete afspraken te staan wanneer ze alle kennis krijgen, inspraak hebben en het proces goed wordt geleid. 

Protest Signs
Business People Mingling

Hoe

Een onafhankelijke procesbegeleider leidt een besluitvormingsproces waarin de besluitvorming verloopt op de Nieuwe Route. De gebruikelijke beslissers bepalen in dit proces de kaders, en de betrokken deelnemers besluiten uiteindelijk op basis van alle informatie over het plan. Er komt niets in het plan waar niet iedereen het mee eens is. Hierdoor ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

Anders dan gebruikelijk

In de Nieuwe Route zijn 3 basiselementen anders dan in gebruikelijke processen.

1. Alle betrokkenen mogen meedenken. 

2. Iedereen wordt goed voorbereid op de besluitvorming.

3. De gemeente/ organisatie/ bestuurder geeft vooraf kaders, maar is niet achteraf besluitend. 

(zie video voor uitleg)

bottom of page