top of page

Sportvisie Meppel

logo meppel.png
Schermafbeelding 2022-10-01 om 12.17.03.png

De visie van iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt in de gemeente Meppel

Schermafbeelding 2022-10-01 om 10.48.04.png
Schermafbeelding 2022-10-03 om 20.21.25.png

Om te komen tot een gezamenlijke visie gaan we niet los ophalen wat iedereen vindt, maar gaan we samen met alle betrokkenen een Nieuwe Route besluitvormingsproces in. Dit start met een heldere situatieschets. Zo is het voor alle deelnemers duidelijk waarom dit proces is gestart en wat de huidige situatie is. Hieronder vindt u de situatieschets gegeven door de gemeente Meppel. 

Schermafbeelding 2022-09-18 om 15.55.39.png

Voor sommige deelnemers kan dit proces voelen als een herhaling van zetten omdat ze zelf al in een kleinere groep voorstellen hebben gedaan naar de gemeente of op een andere manier hun mening hebben gegeven.  Alle ideeën die er al liggen kunnen meegenomen worden naar de planbijeenkomst. Anderen kunnen dan aanvullen en aangeven of ze hier achter kunnen staan. Wanneer blijkt dat deze ideeën door de hele groep gedragen worden op de planbijeenkomst en ze passen binnen de gestelde kaders, vormen ze een onderdeel van de uiteindelijke visie van alle betrokkenen. De sportvisie moet door alle betrokkenen worden gedragen.

In de sportvisie worden geen concrete keuzes gemaakt over bijvoorbeeld het accommodatiebeleid, de (meerjaren) begroting of de herijking van het subsidiebeleid. Deze besluiten worden in en samen met de gemeenteraad genomen. Wel kan de sportvisie gedeelde uitgangspunten bevatten, die als voorbereiding van deze vraagstukken kunnen worden gezien.

Deze visie vormt een gemeenschappelijk vertrekpunt om daarna de vraagstukken rondom het beheer en onderhoud van accommodaties en herijking van subsidies op te pakken.

Kaders

De sportvisie wordt met alle betrokkenen samen gemaakt. Wanneer die sportvisie voldoet aan de kaders van de gemeente Meppel, dan accepteert de gemeente de sportvisie.  Hieronder staan de kaders voor de sportvisie. 

 

De kaders staan vast. In het eerste deel van de Sportvisiedag wordt hierover uitleg gegeven, maar er vindt geen discussie meer over plaats.  In deze bijlage vind u de toelichting op de kaders met diverste links die leiden naar de stukken.

Schermafbeelding 2022-09-19 om 13.00.26.png

Informatieve gesprekken

In september, oktober en november zijn de informatieve gesprekken met alle deelnemers. De deelnemers worden gelijkwaardig voorbereid op de sportvisiedag en krijgen uitleg over wat we gaan doen. Aan iedereen wordt gevraagd wie er nog meer deel zouden moeten nemen, welke informatie iedereen nodig heeft en wat er voor hen nodig is om goed mee te kunnen besluiten.

Ook wordt de deelnemers gevraagd om een e-mailadres waar de uitnodiging voor de sportvisiedag en het plan na de bijeenkomst naartoe gestuurd wordt. Iedereen die deel wil nemen aan de sportvisiedag in december 2022 wordt vooraf gesproken. Geef je hiervoor op via de knop 'meedoen' bovenaan deze pagina en nodig ook anderen daartoe uit. Welmoed plant dan zo snel mogelijk met u (en eventueel anderen) een voorbereidend gesprek in. 

 

WhatsApp Image 2022-05-27 at 2.03.25 PM.jpeg
Ontwerp zonder titel (2).png

Nieuwe Route
Procesbegeleiding

Welmoed Gouwenberg

Anke Siegers

Download hier de infographic (pdf) van dit proces

000.png
bottom of page