top of page

Samen voor WDW

Schermafbeelding 2022-10-25 om 11.45.33.png

25/9

De Kwestie

Een besluitvormingsproces op de Nieuwe Route start met een heldere situatieschets. Zo is het voor alle deelnemers duidelijk waarom dit proces is gestart en wat de huidige situatie is. Dit is waarom we dit proces starten.

Er is geen door alle betrokkenen gedragen visie rond wijk en dorpsgericht werken.

Het is onduidelijk of en hoe de verschillende teams van de Gemeente wijkgericht / gebiedsgericht willen werken. 
En hiermee onduidelijk hoe het wijkgericht werken toekomstig ingezet kan worden voor onze organisatie.

Hierdoor ontstaat ruis over hoe we als organisatie in de wijken willen werken aan opgaven. En hoe hier sturing aan kan worden gegeven vanuit wijkregie.

Kaders

 

Wanneer het plan, dat met alle betrokkenen samen wordt gemaakt, voldoet aan de kaders, gesteld door het College van de Gemeente Meppel dan zal het door de gemeente worden geaccepteerd.  Hieronder vindt u de kaders aan het plan.  De kaders staan vast. In het eerste deel van de planbijeenkomst wordt hierover uitleg gegeven, maar er vindt geen discussie meer over plaats. 

 

De kaders voor dit proces zijn op dit moment in de maak. Zodra deze definitief zijn vastgesteld zult u ze hier kunnen vinden. 

Voorbereidende gesprekken

In januari 2023 vinden de informatieve gesprekken plaats. Hierin worden alle deelnemers gelijkwaardig voorbereid op de  besluitvormingsbijeenkomst en krijgt iedereen uitleg over wat we gaan doen. Aan iedereen wordt gevraagd wie er nog meer deel zouden moeten nemen, welke informatie iedereen nodig heeft en wat er nodig is voor hen om goed mee te kunnen besluiten. Ook wordt de deelnemers gevraagd om een e-mailadres waar de uitnodiging voor de besluitvormingsdag en het plan na de bijeenkomst naartoe gestuurd kan worden. Iedereen die deel wil nemen aan de besluitvormingsbijeenkomst op 3 februari wordt vooraf gesproken door de procesbegeleiders.

 

bottom of page