top of page
De Warren 01.jpeg

Samen besluiten over
Burgum-West

Voor het gebied Burgum-West moet een gedragen plan komen volgens De Nieuwe Route. Dat besluit neemt de gemeenraad van Tytsjerksteradiel op 20 april 2023.

 

Dit gebied ten westen van Burgum, ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Gaestmabuorren en de Centrale As, is al jaren onderwerp van gesprek. Na een co-creatieproces is in 2022 een rapport gepresenteerd: Burgum-West, beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie. 

 

De volgende stap in dit proces wordt nu gezet: gezamenlijke planvorming met iedereen die zich bij Burgum-West betrokken voelt.

Luchtfoto Burgum-West - online.jpg

Doe mee! 

Voel je je betrokken bij Burgum-West? Lig je wakker van de kwestie die al jaren speelt?

Geef je dan op en doe mee om gezamenlijk een gedragen plan te maken. Stuur een mail

Wat is De Nieuwe Route?

Samen besluiten over een kwestie die speelt in een wijk, dorp of stad en komen tot een plan waar iedereen achter staat. Een gedragen plan. Dát is de kern van de aanpak van De Nieuwe Route

 

Hoe gaan we dat doen voor Burgum-West?

In drie stappen. 

  1. Iedereen die wakker ligt van de kwestie of zich betrokken voelt bij dit gebied wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn. 

  2. Iedereen die mee doet wordt goed voorbereid op de dag waarop gezamenlijk een plan gemaakt wordt, door neutrale en onpartijdige procesbegeleiders. Van de bakker tot de notaris, iedereen wordt op dezelfde manier voorbereidt.

  3. Er wordt een écht gezamenlijk plan gemaakt door iedereen die betrokken is. Niemand kan hier achteraf veranderingen in aanbrengen. De gemeenteraad stelt vooraf de kaders waar het plan aan moet voldoen.

 

Want samen met alle betrokkenen besluiten is komen tot een plan waar iedereen achterstaat. Zo ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

 

Wanneer gaat wat gebeuren?

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de kaders voor de zomer van 2023 vaststelt waaraan het gedragen plan voor Burgum-West moet voldoen. Daarna starten de voorbereidende gesprekken met iedereen die wil meewerken aan dit gedragen plan. Tijdens deze gesprekken wordt uitgelegd hoe De Nieuwe Route werkt en wat er van deelnemers verwacht wordt. Tenslotte wordt op de planvormingsdag met alle betrokkenen een plan gemaakt voor Burgum-West. Deze dag zal in het najaar plaatsvinden. Voldoet het plan aan de kaders die de gemeenteraad heeft opgesteld, dan wordt het plan uitgevoerd.

Meer weten?

Op deze webpagina houden we geïnteresseerden op de hoogte. De start van de voorbereidende gesprekken en de datum van de planvormingsdag worden hier bekend gemaakt. 

Wie zijn wij?

Berend Henk Huizing

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Iedereen die zich betrokken voelt bij Burgum-West heeft een stem.

Ik zorg ervoor dat die tijdens het proces gehoord kan worden. Daarom zal ik doorvragen tot alle onderwerpen en gevoeligheden aan bod gekomen zijn. Want alleen als alles op tafel ligt kan er een gedragen plan komen voor Burgum-West.’’

  • Linkedin
BerendHenkHuizing-staand-middel.jpg

Gerbrich Dijkstra

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Ik sta voor duidelijke communicatie, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ervan hoort en enthousiast wordt om mee te doen. Wie meedoet krijgt van mij een goede voorbereiding op het proces, at it kin yn it Frysk. Ik heb er vertrouwen in dat er een gedragen plan komt voor Burgum-West.’’ 

  • Linkedin
portretfoto Gerbrich Dijkstra.JPG
Anker 1
bottom of page