top of page
Besluit mee over Burgum-West_De Warren.png

Samen besluiten over
Burgum-West

*aanmelden voor de plandag, onderaan deze pagina, kan pas nadat je een voorbereidend gesprek hebt gehad.

Voor het gebied Burgum-West moet een gedragen plan komen volgens De Nieuwe Route. Dat heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 20 april 2023 besloten.

 

Dit gebied ten westen van Burgum, ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Gaestmabuorren en de Centrale As, is al jaren onderwerp van gesprek. Na een co-creatieproces is in 2022 een rapport gepresenteerd: Burgum-West, beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie. 

 

De volgende stap in dit proces wordt nu gezet: gezamenlijke planvorming met iedereen die zich bij Burgum-West betrokken voelt.

Afbeelding gebied_edited_edited.png

Doe mee! 

Voel je je betrokken bij Burgum-West? Lig je wakker van de kwestie die al jaren speelt?

Meld je aan voor een voorbereidend gesprek en doe mee om gezamenlijk een gedragen plan te maken. 

Samen komen tot een gebiedsvisie

Samen besluiten over de gebiedsvisie voor de Warren / Burgum West en komen tot een plan waar iedereen achter staat. Een gedragen plan. Dát is de kern van de aanpak van Dit Nieuwe Route proces

 

Hoe gaan we dat doen voor Burgum-West?

In drie stappen. 

  1. Iedereen die wakker ligt van de kwestie of zich betrokken voelt bij dit gebied wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn. 

  2. Iedereen die mee doet wordt goed voorbereid op de dag waarop gezamenlijk een gedragen gebiedsvisie gemaakt wordt, door neutrale en onpartijdige procesbegeleiders. Van de bakker tot de notaris, iedereen wordt op dezelfde manier voorbereid.

  3. Er wordt een écht gezamenlijke visie gemaakt door iedereen die betrokken is. Niemand kan hier achteraf veranderingen in aanbrengen. De gemeenteraad stelt vooraf de kaders waar de visie aan moet voldoen.

 

Want samen met alle betrokkenen besluiten is komen tot een visie op de Warren/ Burgum-West waar iedereen achterstaat. Zo ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

 

Wanneer gaat wat gebeuren?

De gemeenteraad heeft de kaders waaraan de gebiedsvisie voor Burgum-West moet voldoen op 21 september 2023 unaniem vastgesteld. Zaterdag 7 oktober was de optrommelbijeenkomst om 13.30 uur in Maxima Centrum Burgum. Woensdag 18 oktober is gesproken met de grondeigenaren en deelnemers aan het co-creatieproces. In de weken die volgen vinden de voorbereidende gesprekken plaats met iedereen die wil meewerken aan dit gedragen plan. Tijdens deze gesprekken wordt uitgelegd hoe De Nieuwe Route werkt en wat er van deelnemers verwacht wordt.

 

Planvormingsdag 20 januari 2024

Het proces naar de gebiedsvisie voor Burgum-West wordt op de planvormingsdag op zaterdag 20 januari 2024 afgesloten met een gebiedsvisie waar alle betrokkenen mee instemmen. Voldoet de visie aan de kaders die de gemeenteraad heeft opgesteld, dan wordt het ongewijzigd overgenomen.

Heb je een voorbereidend gesprek gehad? Meld je dan hieronder aan voor de plandag.

Meer weten?

Op deze webpagina houden we geïnteresseerden op de hoogte.

Wie zijn wij?

Berend Henk Huizing

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Iedereen die zich betrokken voelt bij Burgum-West heeft een stem.

Ik zorg ervoor dat die tijdens het proces gehoord kan worden. Daarom zal ik doorvragen tot alle onderwerpen en gevoeligheden aan bod gekomen zijn. Want alleen als alles op tafel ligt kan er een gedragen plan komen voor Burgum-West.’’

06-23556967

husohuizing@gmail.com

  • Linkedin
BerendHenkHuizing-staand-middel.jpg

Gerbrich Dijkstra

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Ik sta voor duidelijke communicatie, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ervan hoort en enthousiast wordt om mee te doen. Wie meedoet krijgt van mij een goede voorbereiding op het proces, at it kin yn it Frysk. Ik heb er vertrouwen in dat er een gedragen plan komt voor Burgum-West.’’ 

06-20195759

gerbrich@dijkstraduidtendoet.nl

  • Linkedin
portretfoto Gerbrich Dijkstra.JPG
Anker 1
bottom of page